Neljän kaksoistunnin suunnittelu

Neljä kaksoistuntia: Valo tilassa 

Rosa Kansala ja Vilja Toivanen 

Jakso alakoululaisten kuvataidetunnille. Keskeiset tavoitteet (POPS): 

T1/T4: monipuoliset kuvataiteen ja itseilmaisun menetelmät, tekniikat ja niiden soveltaminen 

T5: tutkiva lähestymistapa ja yhteistoiminnallisuus 

T8: kuvataiteen yhteisöllisyys, historia ja kulttuurit 

Ensimmäinen kaksoistunti 

Ensimmäisellä oppitunnilla tavoitteena on tutustua toiminnallisesti valoon ilmiönä (kokeillaan esimerkiksi, miltä kynttilän sytyttäminen pimeässä näyttää ja miten prisma toimii), ja siten integroidaan opetukseen myös hieman fysiikkaa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin tunnelmiin, joita valolla voi saada aikaan. 

Toisella oppitunnilla aloitetaan valomaalausharjoitukset. Tutustutaan valomaalaukseen ja kokeillaan tekniikkaa yhdessä parin kanssa. Kotiläksyksi annetaan miettiä, millaisia valomaalauksia haluaisi vielä seuraavalla tunnilla toteuttaa.  

Sivunvaihto 

Toinen kaksoistunti 

Ensimmäisen tunnin ajan jatketaan valomaalausten parissa, jotta kaikki varmasti kerkeävät ottaa muutaman kuvan.  

Toisen tunnin aikana ohjeistetaan tuleva performanssia ja valotaidetta yhdistelevä varjoteatteriprojekti ja aloitetaan niiden suunnittelu ryhmissä. Varjoteatteriesitys tehdään jostain tutusta lastensadusta soveltaen (opettaja on tehnyt muutamista tarinoista valmiita teatterisovituksia). Tavoitteena on saada ainakin suunnitelma omasta projektista valmiiksi: mitä hahmoja ja lavasteita pitää tehdä omaa esitystä varten. Aloitetaan hahmojen tekeminen.  

SivunvaihtoKolmas kaksoistunti 

Shadow Puppets | I'd never fancied myself a shadow puppet sh… | Flickr

Kaksoistunnilla jatketaan hahmojen leikkaamista ja esitysten suunnittelua. Jos joku ryhmä on muita nopeampi, se voi aloittaa esityksen harjoittelun tai tehdä lavasteita. 

Neljäs kaksoistunti 

Lisätään kuva...

Ensimmäisellä oppitunnilla jatketaan esitysten harjoittelua. Toisella oppitunnilla katsotaan yhdessä esitykset ja keskustellaan niistä. Mitä ajatuksia heräsi? Mitä tehtävää tehdessä opittiin? Tavoitteena on oppia kunnioittamaan toisten esitystä ja luomaan kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri itsensä ilmaisuun. 

SivunvaihtoKuvalähteet: 

  1. https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=light-testphysics 
  1. https://www.lily.fi/blogit/anna-k/valokuvauskurssilla-valomaalaus/  
  1. https://www.flickr.com/photos/sterlingely/63934591 
  1. https://www.flickr.com/photos/barbara_virgo_hobbs/10747709503/